Estructura

Consell Esportiu del Pla d’Urgell

La comissió directiva del Consell Esportiu del Pla d’Urgell, elegida per l’Assemblea General, la composen:

1 representant del Consell Comarcal del Pla d’Urgell

1 representant d’una Federació Esportiva

4 representants d’Ajuntaments del Pla d’Urgell

4 representants d’Ampes – Centres educatius

2 representants de Clubs